– Corona –

Corona maatregelen…

Vanzelfsprekend houden ook wij de ontwikkelingen over het coronavirus nauwgezet in de gaten!

Wij zijn op dit moment nog geopend, we zullen dit doen zolang de overheid en/of het RIVM niet anders adviseert. Mocht dit anders worden, dan stellen we u z.s.m. op de hoogte.

Er worden allemaal maatregelen genomen in Nederland, maar wat betekent dat voor uw afspraak met ons?
Hierbij denken we aan het installeren of uitvoeren van onderhoud / reparatie van uw haard of een bezoek van één van onze verkopers.

Onze monteurs hebben wij de instructie gegeven niet naar het werk te komen als zij zich niet lekker voelen.
Daarnaast hebben we hen geadviseerd geen handen meer te schudden en alle overige richtlijnen van het RIVM te volgen.

De veiligheid en gezondheid van u als klant én monteurs hebben onze hoogste prioriteit. Met het nemen van een aantal preventieve maatregelen willen we de risico’s voor iedereen zoveel mogelijk beperken. Daarom graag uw aandacht voor het volgende:

  • Geef onze medewerkers alstublieft de ruimte zodat ze veilig hun werk kunnen doen. Ook voor uw eigen veiligheid. Het RIVM adviseert min 1,5 meter. We stellen het zeer op prijs als u de werkplek goed vrijhoudt zodat ze zich vrij kunnen bewegen.
  • Voelt u zich niet lekker (koorts, hoesten en/of kortademigheid), neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons op. In overleg verzetten we de afspraak, of kijken we naar een andere oplossing.
  • Zit u in thuisisolatie? Wij vragen u dan ook zo spoedig mogelijk contact op te nemen.
  • Stuur in deze gevallen bij voorkeur een e-mail naar info@kachelhuus.nl  of bel naar 0318-690089

We willen uw en onze gezondheid niet in gevaar brengen. We danken u hartelijk voor uw medewerking.

Namens ‘t Kachelhuus team bedankt!

De Groene Stoker

De Groene Stoker


De afgelopen jaren is er in Nederland een fanatieke anti-houtrook-lobby actief die zijn pijlen o.a. richt op de eigenaren van hout gestookte kachels en haarden. Ondanks het feit dat aangetoond is dat ruim twee derde van alle houtrook klachten niets te maken heeft met toestellen die in huis gestookt worden, is men een lobby begonnen om de houtkachel uit te bannen.

Om die reden vond een aantal mensen die actief is in de fabricage en verkoop van o.a. houtkachels het belangrijk een communicatiekanaal op te richten waarin de stokers aan het woord komen. Om een ander geluid te laten horen. Om de positieve kanten van de energiebron hout te belichten; om informatie te verschaffen hoe de energiebron hout op een veilige en verantwoorde wijze kan worden vrijgemaakt. Met andere woorden: een platform voor groene stokers: De Groene Stoker.

Zo is de Stichting De Groene Stoker ontstaan. Een stichting die volgens haar statuten tot doel heeft: “Het creëren van een positieve en constructieve houding van het Nederlandse publiek ten aanzien van het gebruik van hout als energiebron voor (sfeer)verwarming van huizen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het stelselmatig brengen van een positieve boodschap over het gebruik van hout als energiebron voor (sfeer)warmte, gebaseerd op feiten en onderbouwd door wetenschap, rapporten, geschiedenis en ervaring. Dat gebeurt vooral door communicatie via (digitale) media, maar kan (in de toekomst) ook bestaan uit alle mogelijke andere activiteiten, zoals het planten van bomen, geven van stookavonden en het bemiddelen bij geschillen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.”

Doe ook mee
De mensen achter De Groene Stoker zijn nu – behalve gepassioneerde groene stokers – veelal nog actief binnen de branche. Het is de uitdrukkelijke wens van de Stichting wens om dit initiatief te verbreden en een zo groot mogelijke groep groene stokers enthousiast te maken om mee te doen. Meld je daarom aan voor de nieuwsbrief en/of word donateur van De Groene Stoker. Heb je interesse om achter de schermen mee te werken aan artikelen, onderzoek en dergelijke, stuur dan een mail aan info@degroenestoker.nl. We gaan graag met je in gesprek.

Dan bereiken we samen dat houtverbranding wordt erkend en gekend als een van de meest schone vormen van energieopwekking en dat mensen zich bewust worden van het feit dat hout een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen zoals door de Nederlandse overheid zijn afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

 

Ontwerp van Evert van de Peppel

Prachtige kastenwand met gashaard en Tv in stalen frame

 

Evert van de Peppel ontwerp

 

Evert van de Peppel ontwerp

Facebook

kijk eens op onze facebook pagina,

u kunt zien wat we zoal de laatste tijd hebben geplaatst!